úvod


KoBio, s.r.o. je na trhu od roku 2008. Naše produkty obsahujú baktérie a enzýmy výlučne bez genetickej modifikácie s tradíciou od roku 1986.Aplikácia baktérií na vodné plochy.


V roku 2017 je to už šiesty rok, čo sa firma KoBio zaoberá aplikáciou baktérií na vodné plochy.


Praktické skúsenosti na rôznych typoch vodných plôch:

Štrkoviská

Chovné rybníky

Priehrady

Mŕtve ramená

Zádržné nádrže

Rekreačné nádrže

A iné ...


Účel aplikácie:

Odbúranie organickej časti nánosu bahna, zníženie detritu

Likvidácia vodného kvetu (sinice) na neškodné minimum

Zvyšovanie bonity rybníkov

Minimalizácia stresových faktorov na celkový vodný ekosystém

Zlepšenie kyslíkových pomerov vo vodnom ekosystéme – lepšia prístupnosť kyslíka pre vodné organizmy

Zvýšená netto produkcia (dochovanej ryby) z jednotky plochy rybníka

Investícia do chovného rybníka je nastavená na niekoľkonásobnú návratnosť v danom roku

Lepšia žravosť a využiteľnosť predkladaných krmív u rýb

Nárast planktónu

Opätovné nastolenie prirodzenej rovnováhy na vodnej ploche s dlhoročnými problémami

Redukcia invazívnych rastlín na neškodné minimum

Odbúravanie organických nečistôt, ktoré podporujú invazívne rastliny