AKVÁRIÁ – SanniSparkle 25 g
AKVÁRIÁ – SanniSparkle 25 g
cena:
6,95
bez DPH:
5,79
dostupnosť:
na sklade
do košíka

Návod na použitie

AKVÁRIÁ – SanniSparkle (OxyAkváriá) Tento bioprípravok obsahuje bezpečnú zmes bakteriálnych kultúr, enzýmov a prvohorného mletého kameňa Zeolitu a je určený k tvorbe ideálnych vodných podmienok v sladkovodných nádržiach a v akváriách. Mikrobiologické organizmy majú za úlohu zvýšiť prirodzený proces rozkladu zbytkov potravy akváriových rybičiek a organického odpadu, ktorý tieto rybičky produkujú. Zeolit absorbuje nepríjemne zapáchajúce tuky a škodlivý amoniak.

Výhody: - znižuje obsah tuhých látok, usadenín na dne, skvapalňuje tuhé odpady

-     pomáha vylúčiť amoniak, zapáchajúce a toxické plyny

-     stabilizuje pH

-     podporuje rast rybičiek, zvyšuje schopnosť prežitia

-     jednoduchá manipulácia

Teplotné rozpätie:15-40°C, optimum 20-35 °C    pH: 5,0-9,3

Účinnosť zvyšuje dobré okysličovanie.

Návod na použitie a dávkovanie: 1,25 g na 50 litrov (2,5 g na 100 litrov)

1 x mesačne pri riedkom obsadení nádrže

2 x mesačne pri strednom obsadení nádrže, živorodky

4 x mesačne u husto obsadenej nádrže alebo pri obsadení rozplávačikmi

Aktivujte vo vode z akvária po dobu 15 – max.20 minút a vlejte späť do akvária alebo nádrže.

Časť môžete aplikovať i do biologického filtra.

Upozornenie:

Pri príprave roztoku nepoužívajte kovové nádoby a predmety!

Skladovanie:skladujte na suchom mieste do 30°C, mimo dosahu detí.

Bezpečnostné pokyny:nevhodné zaobchádzanie môže vytvoriť prach. Inhalácia môže vyvolať alergické reakcie u citlivých jedincov. Dlhší kontakt s kožou môže spôsobiť drobné podráždenie. Pri vdýchnutí odíďte zo zaprášenej miestnosti, pri zásahu očí vypláchnite vodou, pri kontakte s kožou umyte vodou, pri požití vypláchnite ústa a hrdlo vodou. Ak nastane alergická reakcia, odporúčame navštíviť lekára.

Prostriedok je schválený Štátnym zdravotným ústavom v Prahe.

Spotrebujte do 18-tich mesiacov od dátumu výroby.