ČISTIČKY ODPADOVÝCH VÔD – OxyBreak 1 kg
ČISTIČKY ODPADOVÝCH VÔD – OxyBreak 1 kg
cena:
115,00
bez DPH:
95,83
dostupnosť:
na sklade
do košíka

Návod na použitie

ČISTIČKY ODPADOVÝCH VôD – OxyBreak

Biologický prípravok OxyBreak je zmesou užitočných mikroorganizmov určených k uvádzaniu ČOV do prevádzky a k priebežnému čisteniu odpadových vôd pomocou bakteriálnych kultúr. Je to súbor užitočných baktérii a hlavne zmes enzýmov pôsobiacich v aeróbnom prostredí, kde  naštartujú biologické čistenie na optimálne hodnoty. Prípravok výrazne urýchľuje rozklad organickej hmoty, eliminuje objem kalov, odstraňuje zápach. Tým, že dokáže odstrániť nevhodné vlastnosti tukov, ktoré sa dostávajú do ČOV s kuchynskou odpadovou vodou, nedochádza k peneniu a prevádzka takto ošetrenej ČOV je bezproblémová. 50 g sa rovná cca 140 litrov kvalitného kalu.

Návod na použitie a dávkovanie:

Obsah 50 g, je uvádzacou dávkou pre  ČOV s kapacitou 4-10 osôb. Ďalšie mesiace sa dávky postupne znižujú až na udržovaciu dávku a to jednu polievkovú lyžicu mesačne pre ČOV o ekvivalente 10 osôb. Primerané množstvo aktivujte vo vlažnej vody (na 50 g cca 2 l vody 20-30°C) a po 15-tich max. 20-tich minútach aplikujte cez WC alebo priamo do ČOV. I znížené dávky je potrebné oživiť vo vlažnej vode po dobu 15-20 minút.

Upozornenie:

Pri príprave roztoku nepoužívajte kovové nádoby a predmety!

Po aplikácii tohto bioprípravku do ČOV je potrebné obmedziť používanie chemických koncentrovaných dezinfekčných prostriedkov, kyselín a hydroxidov. Na WC misách sa nesmú používať závesné aromatické prípravky, ktoré obsahujú chlór. Prípravok nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo pre človeka, rastliny ani zvieratá.

Skladovanie: skladujte na suchom mieste do 30°C, mimo dosahu detí.

Bezpečnostné pokyny: nevhodné zaobchádzanie s prípravkom môže vytvoriť aerosól alebo prach. Inhalácia môže vyvolať alergické reakcie u citlivých jedincov. Dlhší kontakt s kožou môže spôsobiť drobné podráždenie. Pri vdýchnutí odíďte zo zaprášenej miestnosti, pri zásahu očí vypláchnite vodou, pri kontakte s kožou umyte vodou, pri požití vypláchnite ústa a hrdlo vodou. Ak nastane alergická reakcia, odporúčame navštíviť lekára.

Prostriedok je schválený Štátnym zdravotným ústavom v Prahe.

Spotrebujte do 18-tich mesiacov od dátumu výroby.