FREE FLO TABLETA 1 ks
FREE FLO TABLETA 1 ks
cena:
8,40
bez DPH:
7,00
dostupnosť:
na sklade
do košíka

FREE FLO TABLETA sa aplikuje priamo do lapačov tuku a odpadových nádrží, kde sa postupne uvoľňujú prírodné enzýmy a baktérie, ktoré likvidujú tukové a organické nánosy. Jedna tableta dokáže pracovať v lapači alebo nádrži 7-14 dní, v závislosti na ich  objeme.

Výhody:

  • Tukový lapač alebo nádrž nezapácha.
  • Zabraňuje upchávaniu potrubí organickými usadeninami.
  • Ľahšie vyprázdnenie záchytných košov v odpadových systémoch.
  • Redukuje vývoz tukového lapača alebo nádrže.
  • Je určená do prevádzok, kde je treba znížiť hodnoty CHSK a BSK, kvôli hroziacim pokutám za znečisťovanie životného prostredia.

Návod na použitie a dávkovanie:

  1. Tableta je určená pre 1000–2000 l obsahu tukového lapača alebo nádrže. Vložte tabletu do hlavnej komory, najlepšie do stredu, ďalej od prítoku alebo pod kôš, ak je jeho súčasťou. Aplikujte každých 7-14 dní.
    1. Lapače väčších rozmerov (nad 1000 l) by mali byť pred použitím tabliet vyvezené.
    2. Teplota vody v lapači by nemala presiahnuť 70°C. Vyššie teploty tabletu rýchlejšie rozpúšťajú. Lapače pod kuchynskými dresmi sú zvyčajne teplejšie než tie, ktoré sa nachádzajú mimo kuchyne.

Skladovanie: suché miesto do 38°C, mimo dosah detí.

Zloženie, vzhľad: zmes koncentrovaných prírodných baktérií a enzýmov, prírodné spojivo. Zlisovaná tableta, ktorá je rozpustná vo vode. Vysoko koncentrovaná, ale neškodí pokožke, netoxická, nepatogénna.

Bezpečnostné pokyny: Nemá nebezpečné vlastnosti pre človeka a životné prostredie. Uchovávajte mimo dosah detí. Uchovávajte v chlade. Nevdychujte prach. Zabráňte styku s kožou a očami. Po zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri styku s kožou okamžite umyte veľkým množstvom vody s mydlom. Používajte vhodné ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo štít.

Prostriedok je schválený Štátnym zdravotným ústavom v Prahe.

Životnosť: 24 mesiacov od dátumu výroby.