STOP ZÁPACHU 500 ml
STOP ZÁPACHU 500 ml
cena:
10,40
bez DPH:
8,67
dostupnosť:
na sklade
do košíka

STOP ZÁPACHU Ekologický prostriedok obsahujúci prírodné enzýmy, slúži na odstránenie zápachu, ktorý je spôsobený napr. rozkladom zvyškov potravy, zvratkov, moču, výkalov, zvieracích exkrementov, rozliateho mlieka a všetkých rozkladajúcich sa látok organického pôvodu. Je určený pre akýkoľvek povrch, napr. textil, poťahy, čalúnenie, koberce, murivo, betón, steny, drevo, plastové povrchy, obklady, atď.. Prípravok nepoškodzuje povrch, na ktorý je aplikovaný, nezanecháva škvrny, nebieli. Pach neprekrýva, ale likviduje svojimi enzýmami, ktoré rozložia akékoľvek organické zlúčeniny na jednoduché látky a tým docielia odstránenie nepríjemných pachov. Neobsahuje žiadne zdraviu škodlivé chemické látky (napr. formaldehyd), počas aplikácie nevzniká nepríjemný zápach, je netoxický, preto je vhodný do obytných priestorov, verejných a zdravotníckych zariadení, potravinárskeho priemyslu (vnútorné priestory, do chladiacich a mraziacich pultov).

Návod na použitie:

Ak sú znečistené povrchy zariadení, ktoré zapáchajú, nastriekate STOP ZÁPACHU priamo na ne. Z postihnutého miesta najprv odstráňte hrubé nečistoty, čo najviac odsajte suchou handričkou a potom aplikujte prípravok pomocou rozprašovača. Nechajte pôsobiť do uschnutia alebo cez noc, najlepšie až 24 hodín. Pre odstránenie pachu treba prípravok jemne rozprášiť do ovzdušia a nechať pôsobiť. Odporúčame, ak je to možné, zabezpečiť v ošetrovanom priestore mierny pohyb vzduchu, napr. malým pootvorením vetracieho okienka. Pokiaľ to nie je možné zabezpečiť, tak prostriedok rozprášite do ovzdušia.

Nepoškodzuje murivo, smalty, kovy, obklady, linoleá, plastové povrchy, poťahy, látky, textílie, atď..

Nezanecháva škvrny, nebieli!

Spotreba: na postrek 1 m² zasiahnutej plochy je potrebné cca 50 ml prostriedku v závislosti na intenzite zápachu.

Zloženie: zmes enzýmov amylázy, proteázy, lipázy, hemicelulázy, pH stabilizátor, biologický inhibítor, demineralizovaná voda.

Teplotný rozsah: 10 – 50°C

Efektívny rozsah pH: 4,5 – 9,5

Neškodí ľuďom, zvieratám, rastlinám, neničí životné prostredie.

Bezpečnostné pokyny: Pri práci s prípravkom nejedzte, nepite, nefajčite. Pozor na vdýchnutie, môže vyvolať alergickú reakciu. Po práci si ruky dôkladne umyte mydlom a vodou. Po zasiahnutí očí vypláchnite vodou a v prípade problémov vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade náhodného požitia vypláchnite ústa vodou a pri problémoch vyhľadajte lekársku pomoc.

Skladovanie: skladujte pri teplote do 38°C, mimo dosah detí, chráňte pred priamym slnečným svetlom.

Prostriedok je schválený Štátnym zdravotným ústavom v Prahe.

Životnosť: odporúčame spotrebovať do 24 mesiacov od dátumu výroby.