VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásených predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

1. OBJEDNÁVKA

1.1 Tovar je možné objednať nasledovným spôsobom:

1.1.1 Prostredníctvom internetového obchodu, po registrácii zákazníka

1.1.2 E-mailom - zaslaním e-mailovej správy na: objednavka@kobio.sk , v ktorej je nutné uviesť:

- meno a priezvisko

- dodaciu adresu

- telefónne číslo

- ak je kupujúcim firma - je nutné uviesť IČO a DIČ

- predmet objednávky (tovar, množstvo, príp. počet balení)

- spôsob doručenia (Slovenská pošta - dobierka alebo podľa dohody s predávajúcim, napr. UPC, a pod.)

1.1.3 Telefonicky na čísle: 0907783092 (Orange)

1.1.4 Písomne na adresu firmy

1.2 Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve - objednávke. Všetky technické, enviromentálne a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov.

1.3 Podmienkou pre naplnenie platnosti vašej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári.

2. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Kúpna zmluva vzniká záväzným potvrdením objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie telefonické, príp. e-mailom (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva predávajúci. Objednávka je prijatá do 24 hodín.

3. PLATOBNÉ PODMIENKY

Ceny tovaru sú uvedené v eurách € a sú konečné. Pri zaslaní tovaru na dobierku je expedičný poplatok max.: 3,50 €, na celom území SR.

3.1 V prípade dohody, je možné uskutočniť platbu objednaného tovaru bankovým prevodom na účet predávajúceho :

Tatra banka: 2626850807 / 1100

3.2 Tovar je možné uhradiť aj hotovosťou priamo kuriérovi pri preberaní tovaru (pri dodávke tovaru na dobierku).

UPOZORNENIE: Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

4. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY (STORNO)

4.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo zrušiť (stornovať) objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky je možné zrušiť objednávku iba v 
prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

4.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný kupujúci, neodpovedá na e-maily a pod.)

- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v plnej výške v čo najkratšom termíne (najneskôr v prvý pracovný deň po dni pripísania platby na náš účet).

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY (ZÁSIELKOVÝ OBCHOD)

5.1 Kupujúci má v zmysle §12 zákona 108/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru. Odstúpiť môže kupujúci tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu, a to elektronicky na emailovú adresuobjednavka@kobio.sk alebo písomne na adresu predajcu. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.

5.2 Pokiaľ tovar kupujúci už prevzal, je povinný pri odstúpení od zmluvy tento tovar vrátiť na vlastné náklady predajcovi. Tovar posielajte doporučene a poistený (nie na dobierku) za nasledujúcich podmienok:

- tovar by mal byť vrátený v pôvodnom nepoškodenom obale (ak tomu tak nie je, viď bod 5.3)

- tovar musí byť nepoškodený a kompletný

5.3 V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako v pôvodnom neporušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predajcovi náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (poškodený obal, neúplný obsah, a pod.).

5.4 Predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú sumu v plnej výške v čo najkratšom termíne na účet kupujúceho (najneskôr v prvý pracovný deň po dni doručenia tovaru na adresu predajcu).

6. DODANIE TOVARU

6.1 Objednaný tovar vám zašleme na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty. Pri objednávke tovaru v celkovej sume nad 300 € neplatíte dopravu. Pri objednávke do celkovej sumy 299,99€ sa účtuje jednotné poštovné (doprava) 3,50 € (platí pre celé Slovensko).

6.2 Dodanie tovaru kurierskou službou je možné iba po dohode s predávajúcim.

7. DODACIA LEHOTA

Dodacia lehota je spravidla od 2-10 dní, ak nie je uvedené inak. V prípade, že nejaký tovar nebude skladom, budeme Vás čo najskôr kontaktovať.

8. REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

8.1 Prípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď nahlásiť našej firme. Za vady spôsobené prepravcom neručíme.

8.2 Na všetok tovar sa vzťahuje záručná lehota, podľa uvedenia výrobcu na obale.

8.3 Záruka sa nevzťahuje na:

- vady zapríčinené nedovolenou manipuláciou

- nesprávnym použitím výrobku

- nesprávnym skladovaním

8.4 Postup pri reklamácii:

- informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne

- tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu

- do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu, doklad (originál) o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, nejneskôr do 30 dní od jej vzniku (od prevzatia tovaru našou firmou).

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.04.2008. Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Zákony a predpisy:

- zákon číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji

- zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.